Tangi dalam Budaya Jawa: Tradisi, Makna, dan Perkembangan

mentor

Pengertian Tangi dalam Bahasa Jawa

https://www.khoiri.com/2023/05/arti-tangi-dalam-bahasa-jawa.html terbaru

Dalam bahasa Jawa, kata “tangi” memiliki arti “bangun dari tidur”. Kata ini digunakan secara luas dalam percakapan sehari-hari untuk menyatakan aktivitas bangun tidur, baik untuk diri sendiri maupun orang lain.

Contoh Penggunaan

Berikut beberapa contoh penggunaan kata “tangi” dalam kalimat:

 • Aku tangi jam 5 pagi.
 • Anakku belum tangi, padahal sudah jam 7.
 • Tolong tangi sekarang, sudah siang.

Jenis-Jenis Tangi

Dalam budaya Jawa, tangi merupakan upacara adat yang diselenggarakan untuk menghormati dan mengantarkan arwah orang yang meninggal dunia. Terdapat beberapa jenis tangi yang memiliki ciri khas dan tata cara tersendiri.

Berikut ini adalah jenis-jenis tangi dalam budaya Jawa:

Tangi Durung Windu

Tangi durung windu merupakan tangi yang diselenggarakan untuk orang yang meninggal dunia sebelum mencapai usia 60 tahun. Upacara tangi ini biasanya lebih sederhana dibandingkan jenis tangi lainnya, dan biasanya tidak dilakukan prosesi larung sesaji ke laut.

Tangi Windu

Tangi windu adalah tangi yang diselenggarakan untuk orang yang meninggal dunia pada usia 60 tahun atau lebih. Upacara tangi ini lebih besar dan meriah dibandingkan tangi durung windu, dan biasanya dilakukan prosesi larung sesaji ke laut.

Tangi Pati Suwung

Tangi pati suwung merupakan tangi yang diselenggarakan untuk orang yang meninggal dunia secara mendadak atau tidak wajar, seperti kecelakaan atau bunuh diri. Upacara tangi ini biasanya lebih singkat dan sederhana dibandingkan jenis tangi lainnya.

Baca Juga :  Mengulik Afalul Khomsiyah: Kata Kerja Penting dalam Bahasa Arab

Tangi Tilar Donya

Tangi tilar donya adalah tangi yang diselenggarakan untuk orang yang meninggal dunia karena usia tua. Upacara tangi ini biasanya lebih sederhana dibandingkan tangi windu, dan biasanya tidak dilakukan prosesi larung sesaji ke laut.

Tradisi dan Ritual Tangi

kriya tembung

Dalam budaya Jawa, tangi merupakan serangkaian tradisi dan ritual yang dilakukan untuk menghormati dan mengantarkan jenazah ke peristirahatan terakhir. Ritual-ritual ini telah diwariskan secara turun-temurun dan masih dipraktikkan hingga saat ini.

Tahapan Ritual Tangi

Ritual tangi dalam budaya Jawa terdiri dari beberapa tahapan, yaitu:

 1. Nyelamahi: Memandikan jenazah dengan air bunga dan wewangian.
 2. Mempakaikan kain kafan: Menyelimuti jenazah dengan kain kafan putih.
 3. Menyolatkan: Melakukan salat jenazah untuk mendoakan almarhum.
 4. Memakamkan: Menguburkan jenazah di liang lahat.
 5. Nyekar: Berziarah ke makam untuk mendoakan dan mengenang almarhum.

Makna Simbolis Tangi

Tangi dalam tradisi Jawa memiliki makna simbolis yang dalam, mencerminkan nilai-nilai dan kepercayaan masyarakat Jawa.

Dalam ritual tangi, terdapat beberapa simbol yang mengandung makna khusus, antara lain:

Altar Kematian

 • Altar kematian yang didirikan di rumah duka melambangkan tempat bersemayamnya arwah orang yang meninggal.
 • Lilin yang dinyalakan di altar mewakili penerangan jalan bagi arwah menuju alam baka.
 • Sesaji dan bunga yang diletakkan di altar merupakan persembahan untuk arwah, sebagai bentuk penghormatan dan doa.

Tata Busana

 • Pakaian serba putih yang dikenakan oleh keluarga dan pelayat melambangkan kesucian dan kesedihan.
 • Ikat kepala (udeng) yang dikenakan oleh laki-laki melambangkan kewibawaan dan kesiapan menghadapi cobaan.
 • Selendang yang dikenakan oleh perempuan melambangkan kesabaran dan ketangguhan.

Prosesi Pemakaman

 • Prosesi pemakaman yang dilakukan dengan cara diusung dan diiringi oleh keluarga dan kerabat melambangkan penghormatan terakhir kepada almarhum.
 • Suara tangisan dan doa yang mengiringi prosesi pemakaman mewakili ungkapan duka dan permohonan ampun atas segala kesalahan almarhum.
 • Penaburan bunga di sepanjang jalan menuju makam melambangkan harapan agar arwah almarhum dapat beristirahat dengan tenang.
Baca Juga :  ** Langkah Keempat

Peran Tangi dalam Masyarakat Jawa

lagu lirik nama tetap hati arti khoiri

Tangi, atau melayat, merupakan praktik sosial yang penting dalam masyarakat Jawa. Ini adalah kesempatan bagi anggota masyarakat untuk menunjukkan rasa hormat dan dukungan kepada keluarga yang berduka.

Tangi memainkan peran penting dalam mempererat hubungan antar anggota masyarakat. Dengan menghadiri tangi, orang-orang menunjukkan empati dan kepedulian mereka terhadap keluarga yang berduka. Hal ini membantu menciptakan rasa kebersamaan dan saling mendukung.

Contoh Peran Tangi dalam Mempererat Hubungan

 • Membantu meringankan beban keluarga yang berduka dengan memberikan dukungan emosional dan praktis.
 • Menciptakan kesempatan bagi anggota masyarakat untuk berkumpul dan berbagi kenangan tentang almarhum.
 • Memperkuat ikatan sosial antar anggota masyarakat melalui tindakan saling membantu dan mendukung.

Perkembangan Tangi di Era Modern

Tradisi tangi mengalami perkembangan dan perubahan yang signifikan di era modern. Perubahan ini dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti globalisasi, kemajuan teknologi, dan perubahan sosial budaya.

Faktor-Faktor yang Memengaruhi Perubahan

 • Globalisasi dan pertukaran budaya
 • Kemajuan teknologi komunikasi dan transportasi
 • Perubahan nilai dan norma sosial

Perubahan dan Perkembangan

 • Perubahan Durasi Tangi: Durasi tangi semakin singkat karena tuntutan kehidupan modern yang sibuk.
 • Penggunaan Media Sosial: Media sosial digunakan untuk menyampaikan kabar duka, menggalang dana, dan memberikan dukungan bagi keluarga yang berduka.
 • Perubahan Ritual: Beberapa ritual tangi tradisional telah disederhanakan atau dimodifikasi untuk menyesuaikan dengan gaya hidup modern.
 • Dukungan Profesional: Munculnya konselor dan terapis duka untuk memberikan dukungan emosional kepada keluarga yang berduka.

Studi Kasus Tangi di Daerah Tertentu

Tangi merupakan tradisi budaya Jawa yang masih dipraktikkan di beberapa daerah. Pelaksanaan tangi memiliki kekhasan dan keunikan tersendiri di setiap daerah. Berikut ini adalah studi kasus tentang pelaksanaan tangi di daerah tertentu di Jawa:

Baca Juga :  Tasrif Lughowi Fiil Amr: Panduan Lengkap untuk Pembelajar Bahasa Arab

Kabupaten Magelang

Di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, tangi dikenal dengan sebutan “nyadran”. Nyadran dilaksanakan setiap tahun pada bulan Ruwah dalam penanggalan Jawa. Tradisi ini bertujuan untuk mendoakan arwah leluhur dan membersihkan makam.

 • Prosesi nyadran dimulai dengan bersih-bersih makam. Masyarakat bergotong royong membersihkan makam leluhur mereka.
 • Setelah bersih, makam ditaburi bunga dan didoakan. Doa yang dibacakan biasanya berupa doa keselamatan dan doa untuk arwah leluhur.
 • Setelah berdoa, masyarakat biasanya menggelar kenduri di sekitar makam. Kenduri ini berisi makanan dan minuman yang dibawa oleh masing-masing keluarga.

Kekhasan nyadran di Kabupaten Magelang terletak pada penggunaan sesaji yang unik. Sesaji yang digunakan biasanya berupa makanan tradisional seperti ketupat, lepet, dan jenang. Selain itu, masyarakat juga membawa bunga melati dan dupa untuk mempersembahkan kepada arwah leluhur.

Artikel Terkait

Bagikan:

mentor

Saya adalah seorang penulis yang sudah berpengalaman lebih dari 5 tahun. Hobi saya menulis artikel yang bermanfaat untuk teman-teman yang membaca artikel saya.

Tags